درباره ما

مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر: دکتر عباس احسانی سرشت ۴۴۰۱۲۹۶۱-۰۵۱
کارشناس: مهندس علی دولت آبادی ۴۴۰۱۲۹۵۹-۰۵۱
کارشناس : مهندس قاسم اسراری ۴۴۰۱۲۹۶۰-۰۵۱
فکس:۴۴۰۱۲۹۵۸-۰۵۱
ایمیل :Community.hakim@hsu.ac.ir
وب سایت: http://www.hsu.ac.ir/entrepreneurship/
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن